UČIMO O VODI NA ZEMLJI U UTORAK - 05.04.2022.

Naš planet Zemlja čudesno je mjesto na kojem možemo naći jako puno vode. Čak 71% naše planete čini voda. Najveći dio toga su mora i oceani, a ostatak su kopnene vode, rijeke, potoci, jezera, močvare i bare. Voda se nalazi i iznad nas, na nebu u oblacima, ali i u nama! Ne smijemo zaboraviti da je voda najzdravije piće i da čini više od 70% našeg tijela.

Povratak

Imate dodatnih pitanja u svezi našeg vrtića ili vam je potrebna pomoć?

Kontaktirajte nas