STEM U PETAR PANU

S – SCIENCE

T – TECHNOLOGY

E – ENGINEERING

M – MATHEMATICS

Suvremeni način života zahtjeva i suvremene pristupe učenju, pri čemu je STEM neizostavan dio odgoja i obrazovanja djece današnjice. Od najranije dobi kod djece je nužno poticati STEM način razmišljanja kako bi u budućnosti bila osposobljena rješavati problemske situacije s kojima će se susretati.

STEM je pristup obrazovanju koji ima uporište u kombinaciji različitih područja tj. prirodnih znanosti, informatike, inženjerstva i matematike.

STEM pristup učenju obuhvaća interdisciplinarno učenje odnosno kombinaciju svih područja u rješavanju nekog zadatka. Djecu se potiče da razmišljaju, istražuju i povezuju nova i već stečena znanja.

STEM pristup u odgojno-obrazovnom radu s djecom predškolske dobi znači poticanje djeteta na:

  • Istraživanje,
  • Detaljnu analizu,
  • Logičko promišljanje,
  • Argumentiranu raspravu,
  • Učenje kroz metodu pokušaja i pogreške,
  • „Uradi sam“ princip,
  • Kombiniranje znanja koje je dijete u određenoj dobi savladalo.

Uzevši u obzir sve navedeno u našem vrtiću djeci ćemo omogućiti upoznavanje sa STEM područjem kroz različite igre, pokuse, radionice te druge STEM aktivnosti. Cilj projekta je popularizacija znanosti, poticanje radoznalosti i kritičkog promišljanja, te interesa za STEM područje znanosti.

Povratak

Imate dodatnih pitanja u svezi našeg vrtića ili vam je potrebna pomoć?

Kontaktirajte nas